Sygnały wysyłane przez psa. Miłka.

Większość zachowań agresywnych utrzymuje się za sprawą czynników ucieczkowych/unikowych. W takich wypadkach pies chce zwiększyć odległość pomiędzy sobą a innymi. Często psy reagują agresywnie, aby uniknąć spotkania z przedmiotem nieożywionym lub uciec przed nim. Na tym zdjęciu mamy pokazane, jak suczka źle zareagowała na aparat fotograficzny.

miłka i jej reakcja na aparat fotograficzny

Bez znajomości psa, jego obserwacji danego zachowania, znajomości kontekstu i wielu, wielu innych rzeczy, żaden odpowiedzialny człowiek nie będzie udzielał rad jednoznacznych, takich, które miałyby problem rozwiązać w ciągu chwili.

miłka

Psy, które z różnych powodów zostają określone jako agresywne, potrzebują czasu, cierpliwego, konsekwentnego przewodnika, który JAK OGNIA BĘDZIE STRZEGŁ SIĘ AWERSYJNYCH SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z PSIĄ AGRESJĄ.

miłka